Paul Achterberg

Landschapsarchitect bij atelier Quadrat

Mijn vader was huisschilder in Utrecht, hij was trots op zijn werk en hield van architectuur. Op zondag maakten we wandelingen door lanen, over pleinen en langs singels en grachten van de stad. Zo leerde ik al jong kijken naar de samenhang tussen gebouwen en groene, open ruimten waar je elkaar kunt ontmoeten. Dit is nog steeds leidraad in mijn werk.

Ik ben verknocht geraakt aan Tilburg en ben sinds 2010 betrokken bij het ontwerp van de publieke ruimte in de Spoorzone. De bochten in de Burgemeester Brokxlaan kunnen op conto van ons bureau worden geschreven. We wilden niet dat het een racebaan werd, maar een meandering waardoor je het gebied kan ervaren en je meebeweegt met de ligging van de oude gebouwen en sporen van de NS-werkplaats.

Het ontwerp voor het Burgemeester Stekelenburgplein (uitgang noordzijde station) was een bijzondere uitdaging. De spoortunnel ligt namelijk 1 meter lager dan het oorspronkelijk peil op werkplaatsniveau. We kozen ervoor om keermuurtjes trapsgewijs te laten afdalen, zodat je vanaf de Burgemeester Brokxlaan de stationsentree en de karakteristieke stationskap goed ziet liggen. De muurtjes geven beschutting aan een rijke beplanting. Deze tempert de hitte en vele insecten bezoeken 's zomers de bloemen. De fontein is een speelplek voor jong en oud.

Aan de zuidzijde van het station is het noord-zuid reizigersverkeer belangrijker dan doorgaand oost-west autoverkeer. Daarom hebben we beplantingslijnen dwars op de Spoorlaan bedacht. Door de blokhagen is het zicht op de auto's verzacht. De kleur van de bestrating sluit aan op de gevelsteen van het station en de bestrating van de binnenstad. Daar zijn heel wat uurtjes over vergaderd. We hebben in het ontwerp ook een plek gecreëerd voor een monumentaal kunstwerk. Ik hoop van harte dat dit beeld er komt!

Terug naar verhalen